Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Bodky hrdze na príbore

 

Ušľachtilá oceľ, ktorá nie je skutočnou ušľachtilou oceľou

Oceľ známa ako ušľachtilá oceľ je veľmi odolná voči hrdzi. Kov vytvára ochrannú vrstvu na povrchu, nazýva sa „oxidová vrstva“. Ak sa povrch poškodí, napr. poškriabe nožom, okolitý kyslík okamžite vytvorí novú ochrannú vrstvu. Niektoré látky však môžu túto vrstvu poškodiť alebo cez ňu preniknúť bez umožnenia regenerácie. Patria sem silné a kyslé potraviny, ako je soľ, citrón, ocot, kečup a majonéza. Umývacie prostriedky s obsahom kyselín alebo chlóru môžu tiež narušiť ochrannú vrstvu.

  • V umývačke nenechávajte príbor s povlakom zo zvyškami jedla. Ak nepotrebujete okamžite zapnúť umývačku riadu, príbor pred vložením do umývačky opláchnite alebo spustite oplachovací cyklus. Hrdza na ušľachtilej oceli sa dá odstrániť leštidlom na oceľ.
Porcelán alebo príbor s časťami z neušľachtilej ocele

Napr. krájače syra alebo vajíčok so skorodovanou reznou pružinou. Ak bol príbor alebo iné pomôcky dlhšiu dobu vystavené ovocným kyselinám, kyseline octovej, mliečnej kyseline alebo soli, potom sa hrdza môže rozšíriť.

  • Tieto predmety alebo diely nedávajte do umývačky.
Plastový povlak na košoch je poškodený

Plastový povlak na koši umývačky je veľmi silný. Je odolný voči chemikáliám v umývacích prostriedkoch a nárazom. Môže sa však poškodiť mechanicky zárezmi a zbrúsením na plastovom povlaku spôsobenými napr. vkladaním do koša dlhých ostrých nožov. Keď je na plastovom povlaku diera, uvoľní sa z kovovej konštrukcie košov hrdza.

  • Problém vyriešte výmenou košov.
Hadičky na vodu vyrobené z rôznych kovov
  • Vodovodné potrubia vedúce do umývačky môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako napr. galvanizovaná oceľ, meď a mosadz. Rôzne kovy môžu navzájom medzi sebou reagovať a spôsobiť tvorbu korózie v potrubiach. Korózia bude nakoniec viesť k hrdzi vo vode smerujúcej do umývačky.
  • Kontaktujte inštalatéra a nechajte si skontrolovať prívod vody do umývačky.
Plávajúca hrdza 

Ak je v umývačke hrdza, „pláva“ v nej počas umývacieho cyklu. Preto názov „plávajúca hrdza“. Plávajúca hrdza sa môže usadiť kdekoľvek v umývačke. To môže spôsobiť hnedé bodky na porceláne, ktoré sa podobajú na hrdzu. Ide o plávajúcu hrdzu, ktorá „pristála“ napr. na tanieri.

  • Plávajúca hrdza, ktorá sa usadila vnútri častí umývačky, sa musí odstrániť pomocou prášku kyseliny citrónovej alebo prostriedku na čistenie spotrebičov.
  1. Vložte prášok kyseliny citrónovej alebo prostriedok na čistenie spotrebičov do dávkovača umývacieho prostriedku a spustite intenzívny cyklus.
  2. Keď cyklus skončil, nechajte otvorené dvierka umývačky, kým úplne nevyschne vnútro umývačky.
  • Plávajúca hrdza, ktorá sa usadila na porceláne a príboroch, sa môže odstrániť leštidlom na oceľ.