Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka nesuší alebo suší nedostatočne

 

Výsledky sušenia treba merať podľa porcelánu a skleneného riadu. Plastový riad ako príbor, uskladňovacie nádoby a plastové diely spotrebiča zostanú mokré. Plastový riad rýchlo stráca teplo, čo môže spôsobiť tvorbu kondenzátu na jeho povrchu.

 • Najlepšie výsledky umývania a sušenia môžu byť dosiahnuté pomocou programov Intenzívny a Auto.
Použitý cyklus ECO, BIO alebo 30 min.
 • Cyklus ECO a BIO sušia pasívne a 30-minútové cykly nemajú fázu sušenia.
 • Použite cykly Auto alebo Intenzívny a ak nie sú predmety po skončení cyklu pocitovo teplé, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Riad bol pred umytím v umývačke umytý umývacím prostriedkom
 • To má za následok nadmernú tvorbu peny, znižuje sa účinok činidla a vedie to k zlým výsledkom sušenia.
Preťažená alebo nesprávne naplnená umývačka

Výsledky umývania môžu byť neuspokojivé, ak je umývačka preťažená alebo nesprávne naplnená. Umývačku naplňte podľa pokynov v návode na obsluhu a po skončení cyklu nechajte pred vyprázdnením spotrebiča prípadnú nadbytočnú vodu na oplachovanie vyschnúť/odpariť. Najprv vyprázdnite dolný kôš.

Naplnenie umývačky:

 • Spotrebič používajte iba na umývanie riadu vhodného pre umývačky.
 • Do umývačky nevkladajte riad vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka, cínu alebo medi.
 • Do umývačky nevkladajte žiadne predmety, ktoré absorbujú vodu, ako napr. špongie alebo handry.
 • Pred vložením predmetov do umývačky z nich odstráňte prípadné zvyšky jedla.
 • Hrnce a panvice pred vložením do umývačky nechajte nejaký čas odmočiť, aby sa ľahko odstránili zvyšky jedla alebo suché jedlo.
 • Duté predmety (ako šálky, poháre a hrnce) umiestnite s otvormi smerom nadol.
 • Uistite sa, že príbor a taniere a pod. nie sú príliš blízko pri sebe. Lyžice zmiešajte s iným príborom.
 • Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
 • Malé predmety vložte do košíka na príbor.
 • Ľahké predmety vložte do horného koša. Uistite sa, že sa nemôžu hýbať.
 • Pred spustením umývacieho cyklu skontrolujte, či sa môžu sprchovacie ramená voľne otáčať.

Vyprázdnenie umývačky:

 • Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
 • Vyprázdnite najprv dolný kôš a následne horný kôš
Nastavenie činidla
 • Na dosiahnutie lepších výsledkov sušenia sa podľa popisu v návode na obsluhu odporúča pridať dodatočné činidlo.
Umývací prostriedok  
 • Skontrolujte umývací prostriedok, ktorý používate. Ak je to možné, vyskúšajte iný umývací prostriedok a/alebo činidlo. U rýchlych umývacích cyklov používajte práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, keďže sa niektoré tablety úplne nerozpustia počas rýchlych umývacích cyklov.
 • Pre najlepšie výsledky umývania v umývačke môže byť potrebné pridanie činidla dokonca aj pri používaní tabliet.
 • Uistite sa, že sú všetky filtre a sprchovacie ramená čisté. V návode na obsluhu nájdete pokyny na čistenie a údržbu spotrebiča.
Funkcie Suchý+, Suchý Plus a XtraDry
 • Ak je váš spotrebič vybavený touto funkciou, môžete jej aktivovaním vylepšiť výsledky čistenia, čím sa však predĺži tým čas cyklu a spotreba energie.

 

 • Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.