Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka trikrát pravidelne zapípa

To indikuje netesnosť a hromadenie vody v dolnej časti spotrebiča.

  • Odpojte prívod vody do spotrebiča, aby ste predišli vytopeniu.
  • Na vyriešenie tohto problému kontaktujte autorizované servisné stredisko.