Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Naplnenie umývačky

 • Používajte spotrebič iba na umývanie riadu vhodného pre umývačky.
 • Do umývačky nevkladajte riad vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka, cínu alebo medi.
 • Do umývačky nevkladajte žiadne predmety, ktoré môžu absorbovať vodu (špongie, handry(.
 • Pred vložením riadu do umývačky z neho odstráňte zvyšky jedla.
 • Hrnce a panvice pred vložením do umývačky nechajte nejaký čas odmočiť, aby sa ľahko odstránili zvyšky jedla alebo suché jedlo.
 • Duté predmety (ako šálky, poháre a hrnce) umiestnite otvormi smerom nadol.
 • Uistite sa, že príbor a taniere a pod., nie sú príliš blízko pri sebe. Lyžice zmiešajte s iným príborom.
 • Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
 • Malé predmety vložte do košíka na príbor.
 • Ľahké predmety vložte do horného koša. Uistite sa, že sa nemôžu hýbať.
 • Pred spustením umývacieho cyklu skontrolujte, či sa môžu sprchovacie ramená voľne otáčať.