Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Koše alebo sprchovacie ramená stratili farbu

Paradajkové a cestovinové omáčky môžu zanechať červené zvyšky na iných predmetoch a komponentoch spotrebiča zanechať červené zvyšky.

  • Tieto zvyšky môžete odstrániť pomocou špecializovaného umývacieho prostriedku.

Hnedočervené predmety môžu zanechať hnedé zvyšky na iných predmetoch v umývačke.

  • Ak vyššie uvedený postup nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.