Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvierka umývačky sa správne nezatvoria alebo sú ohnuté

Tento problém spôsobujú nesprávne zarovnané západky a/alebo závesy.

  • Kontaktujte technika, ktorý inštaloval spotrebič a uistite sa, že boli západka a dvere nainštalované v súlade s návodom na inštaláciu.
  • Ak to nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Was this article helpful?