Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji sa zobrazia chybové hlásenia C3 a AL4

Chyby C3 a AL4 indikujú netesnosť a/alebo hromadenie vody na dne spotrebiča.

  • Odpojte prívod vody do spotrebiča, aby ste predišli vytopeniu.
  • Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Was this article helpful?