Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji umývačky svieti „Blo“

Hlásenie „“Blo“ indikuje, že je aktívna detská poistka („Blokovanie“). Na deaktiváciu krátko stlačte tlačidlá „Krátky“ a „Predumytie“.

Pozrite si návod na obsluhu pre podrobné informácie o tejto funkcii.