Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka začne cyklus s otvorenými dvierkami

Ak vaša umývačka začne cyklus s otvorenými dvierkami, kontaktujte autorizované servisné stredisko.