Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka na konci cyklu nezapípa

Ak zvukový signál nefunguje na konci cyklu, pravdepodobne je vypnutý. Signál by mal byť zapnutý predvolene.

Bližšie informácie a pokyny o zapínaní a vypínaní signálu nájdete v návode na obsluhu.