Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Displej umývačky je poškodený

 

Ak je displej vašej umývačky poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste ho nechali vymeniť.