Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvierka umývačky sa otvoria samé od seba

Ak bola vaša zabudovaná umývačka inštalovaná nedávno, panel dvierok môže byť príliš ťažký.

  • V takomto prípade kontaktujte inštalatéra.

Ak nie je umývačka zabudovaná alebo nedávno nainštalovaná, musí spotrebič skontrolovať a opraviť technik.

  • Na objednanie technika kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Was this article helpful?