Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmena smeru otvárania dvierok

Vo všeobecnosti je možné zmeniť smer otvárania akýchkoľvek dvierok našich chladničiek a mrazničiek.

  • Podrobné pokyny nájdete v návode na obsluhu.
  • Ak nie je postup popísaný v návode na obsluhu, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Was this article helpful?