Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Znak „0“ alebo štvorec bliká na displeji mojej chladničky

 

Problém 
  • Znak „0“ alebo štvorec je viditeľný alebo bliká na displeji.
Týka sa to 
  • Chladnička
  • Chladnička s mrazničkou
  • Mraznička
Riešenie 

1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko
Blikajúci znak „0“ alebo štvorec na displeji indikuje problém so snímačom teploty. Odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

 

  • Was this article helpful?