Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Uscătorul de rufe afișează mesajul de eroare E40

Dacă pe afișajul uscătorului de rufe apare mesajul de eroare E40 după apăsarea butonului start, verificați dacă ușa este închisă corect. Dacă ușa este închisă și mesajul de eroare este afișat în continuare, aceasta este o problemă software.

  • Încercați resetarea aparatului. Scoateți ștecherul din priză, așteptați 30 de secunde și conectați-l la loc.
  • Același rezultat poate fi obținut și de la comutatorul de siguranță. După conectarea aparatului la priză, porniți-l și selectați un program. Dacă apare un mesaj de eroare pe afișaj, contactați un Centru de service autorizat.