Skip to main content
Electrolux | Help and Support

După ultimul ciclu de uscare, uscătorul nu pornește din nou

Dacă uscătorul nu pornește după un ciclu de uscare, aparatul are o problemă tehnică. Această problemă poate fi rezolvată doar de un Centru de service autorizat.