Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Mașina de spălat rufe afișează codul de eroare E80 sau clipește de 8 ori

Cauză posibilă: selectorul de ciclu este setat incorect. Este probabil ca mașina de spălat rufe a pornit cu selectorul de ciclu setat la jumătatea distanței dintre două cicluri de spălare.

  • Încercați să rotiți selectorul de ciclu la poziția oprit.
  • Începeți ciclul de la început.

(La citirea codului de eroare, va exista o eroare E82-E83 salvată în sistemele electronice.)

Dacă cele de mai sus tot nu rezolvă problema, contactați un Centru de service autorizat.