Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Erori la instalaţia plitei electrice

 

Problemă:
  • Aparatul nu poate fi activat/nu funcționează.
  • Se aprind numai două zone de gătit.
  • Pe afişajul setărilor de putere apare mesajul de eroare E6 sau E641.
  • Zonele de gătit din stânga se aprind mai rapid și mai strălucitor decât cele din dreapta.
  • Plita arde/declanşează siguranţa
Se aplică la:
  • plitele electrice integrate
  • aragazurile independente cu plită electrică
Rezolvare:

În cazul unei instalări noi, problemele mai sus menţionate indică, de obicei, că aparatul nu a fost corect instalat.

Notă: O nouă instalare implică una dintre următoarele:

  • Un aparat nou este conectat pentru prima dată la sursa de alimentare electrică.
  • Aparatul este conectat la o priză diferită.

1. Verificaţi dacă priza este sub tensiune.

Verificaţi dacă priza este sub tensiune prin conectarea unui alt aparat şi constatarea dacă funcţionează cum este de aşteptat. Dacă priza nu funcţionează adresaţi-vă unui electrician autorizat pentru a rezolva problema 

2. Verificaţi siguranţa pentru a identifica eventualele erori. 

Verificați dacă siguranța este cauza defecțiunii.Dacă siguranţele se declanşează în mod repetat adresaţi-vă unui electrician calificat 

3. Contactaţi electricianul calificat care a instalat aparatul.

4. Contactați un centru de service autorizat.

Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problema recomandăm să solicitaţi intervenţia unui tehnician de service.

NOTĂ: În funcţie de problemă este posibil să plătiţi intervenţia tehnicianului de service, chiar şi în perioada de garanţie.

Avertisment: Nu recomandăm utilizarea produsului până la remedierea completă a problemei. Scoateţi produsul din priză şi nu-l cuplaţi până când nu sunteţi sigur că este în regulă s-o faceţi.
 

 

  • Was this article helpful?