Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Mesajul de eroare H apare pe afișaj

Mesajul H pe afișaj este de obicei un semn de prezență a căldurii reziduale pe zona de gătit.

Dacă plita este răcită, mesajul indică probabil o defectare a senzorului.

Contactați un Centru de service autorizat pentru a rezolva problema.

  • Was this article helpful?