Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Mașina de spălat vase nu încălzește apa

 

Problemă:

Mașina de spălat vase nu încălzește apa.

Se aplică la:
  • maşini de spălat vase integrate
  • mașini de spălat vase independente
Rezolvare:

1. Resetaţi aparatul

Scoateți din priză mașina de spălat vase, așteptați 1 minut și conectați-o la loc.
Puteți opri alimentarea cu curent și de la siguranțele din panou / întrerupător.
Dacă ați deplasat şi repus la loc mașina, este important să verificaţi dacă vreun tub este îndoit sau strivit și dacă robinetul este complet deschis.
Pentru a porni mașina de spălat vase, selectați un ciclu adecvat și porniți-l.
Dacă ciclul pornește și funcționează normal, problema a fost rezolvată.

2. Începeţi un ciclu intensiv şi verificaţi dacă maşina este caldă în interior înainte de încheierea ciclului. 

3. Contactați un centru de service autorizat

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, vă recomandăm să solicitați o vizită a unui tehnician de service.

 
NOTĂ: În funcţie de problemă este posibil să plătiţi intervenţia tehnicianului de service, chiar şi în perioada de garanţie.

Avertisment: Nu recomandăm utilizarea produsului până la remedierea completă a problemei. Scoateţi produsul din priză şi nu-l cuplaţi până când nu sunteţi sigur că este în regulă s-o faceţi.