Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Maşina de spălat vase afişează codurile de eroare iC0, iCo, iC1, iC2 or iC3

 

Problemă:
  • Maşina de spălat vase afişează codurile de eroare iC0, iCo, iC1, iC2 or iC3
Se aplică la:
  • maşini de spălat vase integrate
  • mașini de spălat vase independente
Rezolvare:

1. Resetaţi aparatul

  • Scoateți din priză mașina de spălat vase, așteptați 1 minut și conectați-o la loc.
  • Puteți opri alimentarea electrică și de la siguranțele din tablou/disjunctor.
  • Dacă ați deplasat şi repus la loc mașina, este important să verificaţi dacă vreun tub este îndoit sau strivit și dacă robinetul este complet deschis.
  • Pentru a porni mașina de spălat vase, selectați un ciclu adecvat și porniți-l.
  • Dacă ciclul pornește și funcționează normal, problema a fost rezolvată.

2. Verificaţi dacă aparatul afişează acelaşi cod de eroare sau un altul

Dacă aparatul afişează alt cod de eroare căutaţi codul în manualul de utilizare pentru asistenţă la depanarea problemei. (Puteţi descărca manualul de utilizare de aici).

3. Contactați un centru de service autorizat.

Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problema recomandăm să solicitaţi intervenţia unui tehnician de service.


NOTĂ: În funcţie de problemă este posibil să plătiţi intervenţia tehnicianului de service, chiar şi în perioada de garanţie.

Avertisment: Nu recomandăm utilizarea produsului până la remedierea completă a problemei. Scoateţi produsul din priză şi nu-l cuplaţi până când nu sunteţi sigur că este în regulă s-o faceţi.