Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Mesajul de eroare i30 apare pe afișaj

Această eroare indică o scurgere și / sau apă colectată la baza aparatului. Întrerupeți alimentarea cu apă a aparatului pentru a evita inundarea.

  • Contactați un Centru de service autorizat pentru a rezolva problema.