Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Suszarka wyświetla komunikat o błędzie „ERR”

 

Problem:
  • Suszarka wyświetla komunikat o błędzie „ERR”. Komunikat pojawia się, gdy po rozpoczęciu cyklu następuje próba zmiany cyklu lub ustawień lub gdy wybranej opcji nie można użyć z wybranym cyklem.
Dotyczy
  • Suszarka wywiewowa
  • Suszarka kondensacyjna
  • Suszarka z pompą ciepła
Rozwiązanie:

1. Wyłączyć i włączyć suszarkę, a następnie wybrać żądany cykl i opcje.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi można pobrać tutaj.