Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Suszarka wyświetla kod błędu EHO, EH0

Jeśli urządzenie wyświetla kod błędu EHO lub EH0, wystąpił problem z zasilaniem.

  • Sprawdzić źródło zasilania, podłączając do tego samego gniazdka inne urządzenie, aby sprawdzić, czy będzie działać. Jeśli inne urządzenie również nie działa, prawdopodobnie wystąpiła usterka przewodów. Skontaktować się z miejscowym elektrykiem w celu rozwiązania problemów z przewodami.

Nigdy nie podłączać urządzeń za pośrednictwem przedłużacza. Grozi to zwarciem lub pożarem.

Jeśli zasilanie urządzenia jest prawidłowe, należy zresetować urządzenie.

  • Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie.
  • Taki sam efekt można uzyskać, używając wyłącznika bezpieczeństwa. Po podłączeniu urządzenia do zasilania włączyć je i wybrać program.
  • Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.