Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Suszarka wyświetla kod błędu EHO, EH0

 

Problem:
  • Suszarka wyświetla komunikat o błędzie EHO, EH0. Oznacza to problem z źródłem zasilania.
Dotyczy:
  • Suszarka wywiewowa
  • Suszarka kondensacyjna
  • Suszarka z pompą ciepła
Rozwiązanie:

1. Sprawdzić źródło zasilania, podłączając do tego samego gniazda elektrycznego inne urządzenie, aby sprawdzić, czy działa.

Jeśli inne urządzenie również nie działa, prawdopodobnie wystąpiła usterka przewodów.

Ostrzeżenie: Nigdy nie podłączać urządzeń za pośrednictwem przedłużacza. Grozi to zwarciem lub pożarem.

Ważne: Skontaktować się z miejscowym elektrykiem w celu rozwiązania problemów z przewodami.

2. Zresetować urządzenie

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie (ten sam rezultat można osiągnąć przy użyciu wyłącznika zabezpieczającego). Po podłączeniu urządzenia do zasilania, włączyć je i wybrać program.

3 .Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Jeśli powyższe sugestie nie rozwiążą problemu, zalecamy zamówienie wizyty serwisanta.

UWAGA: W zależności od problemu klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji. Zapisać wyświetlony kod błędu i podać go w chwili zamawiania serwisanta. Nie wyeliminuje to problemu, ale pomoże naszemu serwisantowi zidentyfikować przyczynę problemu.

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania produktu aż do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć produkt i nie podłączać go ponownie, dopóki nie ma pewności, że wszystkie nieprawidłowości zostały wyeliminowane.