Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Suszarka wyświetla kod błędu E60 i nie nagrzewa się

Kod błędu E60 sygnalizuje problem z nagrzewaniem. Problem może być związany z nieodpowiednią wentylacją w pomieszczeniu. Upewnić się, że do pomieszczenia dopływa odpowiednia ilość świeżego powietrza oraz że urządzenie nie jest zabudowane.

Przyczyną problemu może być również zanieczyszczenie skraplacza lub filtrów powietrza. Upewnić się, że te elementy są czyste. Zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uzyskać wskazówki, jak czyścić i konserwować urządzenie w celu zapewnienia jego optymalnego działania.

Jeśli na wyświetlaczu nadal widoczny jest komunikat o błędzie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.