Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Suszarka wyświetla kod błędu E60 i nie nagrzewa się

 

Problem:
  • Suszarka wyświetla komunikat o błędzie E60 i nie nagrzewa się. Oznacza to problem z nagrzewaniem.
Dotyczy:
  • Suszarka wywiewowa
  • Suszarka kondensacyjna
  • Suszarka z pompą ciepła
Rozwiązanie:

1. Należy upewnić się, że suszarka nie jest wbudowana np. w zabudowaną szafkę bez zapewnionej wentylacji.
Suszarka może być zainstalowana jako urządzenie wolnostojące lub pod blatem z odpowiednią przestrzenią. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub oddzielną broszurą instalacyjną dostarczoną z urządzeniem. Instrukcję obsługi można pobrać tutaj.

2. Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu z zapewnioną odpowiednią przestrzenią i dobrą wentylacją: Jeśli suszarka jest zainstalowana w pomieszczeniu, które jest za małe, może występować kondensacja. Należy dopilnować, aby pomieszczenie było wystarczająco duże (o powierzchni powyżej 10-12 m2). Małe pomieszczenia będą bardzo szybko nagrzewać się z powodu działania suszarki i w niskich temperaturach para wodna będzie skraplać się na powierzchniach. W wielu przypadkach problem można wyeliminować poprzez zapewnienie dobrej wentylacji, na przykład otwierając okno lub drzwi podczas procesu suszenia.

3. Wyczyścić filtry i uszczelkę drzwi. Jeśli filtry urządzenia, skraplacz i uszczelka drzwi nie zostaną wyczyszczone, w pomieszczeniu mogą gromadzić się duże ilości wilgoci. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi można pobrać tutaj.

4. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Jeśli powyższe sugestie nie rozwiążą problemu, zalecamy zamówienie wizyty serwisanta.

UWAGA: W zależności od problemu klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji. Zapisać wyświetlony kod błędu i podać go w chwili zamawiania serwisanta. Nie wyeliminuje to problemu, ale pomoże naszemu serwisantowi zidentyfikować przyczynę problemu.

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania produktu aż do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć produkt i nie podłączać go ponownie, dopóki nie ma pewności, że wszystkie nieprawidłowości zostały wyeliminowane.