Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Włókna na praniu

  • Gromadzenie się włókien podczas procesu suszenia jest normalnym zjawiskiem, którego nie można uniknąć. Proces ten w dużym stopniu zależy od ładunku prania (np. nowe ręczniki, rzeczy z polaru itp.).
  • Podczas czyszczenia sprawdzić cyrkulację powietrza. Oczyścić filtry w otworze drzwi. W przypadku suszarki kondensacyjnej lub wyposażonej w pompę ciepła należy również oczyścić skraplacz znajdujący się w dolnej części urządzenia.
  • W przypadku suszarki wywiewowej należy sprawdzić, czy zapewniony jest swobodny przepływ powietrza przez przewód wentylacyjny i ścianę.
  • Jeśli oczyszczenie filtrów nie rozwiąże problemu, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym centrum serwisowym.