Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Z węża dopływowego pralki cieknie woda

 

Problem:
  • Z węża dopływowego cieknie woda
Dotyczy:
  • Pralka ładowana od przodu (wersja do zabudowy i wolnostojąca)
  • Pralka ładowana od góry
Rozwiązanie:

1. Sprawdzić następujące elementy:  

  • Sprawdzić przejściówkę węża dopływowego na ścianie lub przy zaworze wody.
  • Sprawdzić, czy złącze węża jest prawidłowo i mocno przykręcone.
  • Sprawdzić, czy wyciek pochodzi z zaworu wody. 
  • Sprawdzić połączenie węża z zaworem wlotowym urządzenia.
  • Złącze powinno być prawidłowo i mocno przykręcone.  
Ostrzeżenie: nie używać szczypiec ani innych podobnych narzędzi w celu dokręcenia złącza węża. Należy je dokręcać wyłącznie ręką!

2. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym  

Jeśli powyższe sugestie nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się zamówienie wizyty serwisanta.

Ważne:  jeśli wąż jest uszkodzony (oddzielony lub popękany), należy odłączyć dopływ wody i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. 

 

  • Was this article helpful?