Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pralka wyświetla komunikat o błędzie E90, E91, E92, E93 lub E94

 

Problem:
  • Pralka wyświetla komunikat o błędzie E90, E91, E92, E93 lub E94. Wskazuje to na problemy z konfiguracją / komunikacją z podzespołami elektronicznymi.
Dotyczy:
  • Pralka ładowana od przodu (wersja do zabudowy i wolnostojąca)
  • Pralka ładowana od góry
Rozwiązanie:

1. Wyzerować urządzenie

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie. 

2. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Jeśli powyższe sugestie nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się zamówić wizytę serwisanta.

UWAGA: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji
 
Ostrzeżenie: nie zaleca się użykowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.