Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pralka wyświetla kod błędu EHO, EH0

 

Problem:
  • Pralka wyświetla komunikat o błędzie EHO/EH0. Oznacza to problem ze źródłem zasilania.
Dotyczy:
  • Pralka ładowana od przodu (wersja do zabudowy i wolnostojąca)
  • Pralka ładowana od góry
Rozwiązanie:

1. Sprawdzić źródło zasilania, podłączając do tego samego gniazda elektrycznego inne urządzenie, aby sprawdzić, czy działa.

Jeśli inne urządzenie również nie działa, prawdopodobnie wystąpiła usterka przewodów.

Ostrzeżenie: nigdy nie podłączać urządzeń za pośrednictwem przedłużacza. Grozi to zwarciem lub pożarem.

Ważne: skontaktować się z miejscowym elektrykiem w celu rozwiązania problemów z przewodami.

2. Wyzerować urządzenie.

  • Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie (ten sam rezultat można osiągnąć przy użyciu wyłącznika zabezpieczającego). 
  • Po podłączeniu urządzenia do zasilania, włączyć je i wybrać program.

3. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Jeśli powyższe sugestie nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się zamówić wizytę serwisanta.

UWAGA: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji
 
Ostrzeżenie: nie zaleca się użykowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.