Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pralka wydaje buczący odgłos (odgłos pompowania)

Jest to normalne zjawisko. Pralka rozpoczyna cykl od odpompowania wody. Po zakończeniu fazy odpompowania urządzenie kontynuuje cykl.