Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Podczas cyklu prania wyświetlany jest kod błędu E90, E91, E92, E93 lub E94

Kody błędów E90, E91, E92, E93 i E94 (lub inne kody rozpoczynające się od E9) dotyczą problemów z konfiguracją/komunikacją układów elektronicznych.

  • Zresetować urządzenie. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie.
  • Jeśli na wyświetlaczu nadal widoczny jest komunikat o błędzie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.