Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Gumowa uszczelka drzwi pralki jest obluzowana

Obluzowane, uszkodzone lub odkształcone uszczelki muszą zostać zamocowane lub wymienione przez specjalistę serwisowego. Pozwoli to zapobiec wyciekom.

  • Do czasu rozwiązania problemu nie należy używać urządzenia.
  • Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby zlecić zamocowanie lub wymianę uszczelki.