Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pralka wyświetla kod błędu E60

Kod błędu E60 (lub inny kod rozpoczynający się od E6) ogólnie oznacza problem z podgrzewaniem wody w urządzeniu.

W celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

  • Was this article helpful?