Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Piekarnik wyświetla komunikat o błędzie F908

Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie w skrzynce bezpieczników.

 

  • Was this article helpful?