Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nie działa funkcja mikrofal/piekarnika kompaktowego

  • Sprawdzić, czy drzwi urządzenia są całkowicie zamknięte.
  • Zresetować piekarnik, odłączając go od źródła zasilania. Odczekać 30 sekund i ponownie włączyć urządzenie.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

  • Was this article helpful?