Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diody LED lub kontrolki migają lub wskazują symbol F na panelu okapu kuchennego

 

Problem:
  • Migające kontrolki/diody LED na wyświetlaczu
  • Świeci się kontrolka lub ikona filtra
  • Na wyświetlaczu widoczny jest symbol „F”
  • Na wyświetlaczu widoczny jest alarm filtra
Dotyczy:
  •  okap kuchenny / wyciąg
Rozwiązanie:

1. Odłączyć zasilanie od okapu kuchennego

2. Wyjąć filtr(y) z okapu kuchennego

3. Wyczyścić lub wymienić filtry, jak pokazano w instrukcji obsługi

Instrukcję obsługi można pobrać tutaj. Odpowiednie filtry, a także produkty do czyszczenia i konserwacji są dostępne w naszym sklepie internetowym.  

4. Włożyć czysty filtr

5. Zresetować alarm filtra

Zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uzyskać wskazówki dotyczące resetowania alarmu filtra.

6. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Jeśli powyższe sugestie nie rozwiążą problemu, zalecamy zamówienie wizyty serwisanta.

Przyczyna:
  • Przyczyną zasygnalizowania przez wyciąg kuchenny konieczności wyczyszczenia jednego lub więcej filtrów jest osiągnięcie przez filtr oczekiwanego okresu użytkowania, co związane jest z koniecznością jego wyczyszczenia lub wymiany.
  • Można zoptymalizować działanie okapu kuchennego, włączając go ok. 15 minut przed rozpoczęciem gotowania. Spowoduje to wytworzenie podciśnienia w pomieszczeniu, dzięki czemu okap kuchenny będzie łatwiej usuwał opary i zapachy.
  • Można uniknąć konieczności używania wyższych prędkości wentylatora, włączając okap kuchenny przed rozpoczęciem gotowania; pozwoli to również zminimalizować hałas emitowany przez okap kuchenny.