Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Płyta grzejna wyświetla komunikat H

Problem:
  • Płyta grzejna/kuchenka wyświetla komunikat H. Zwykle oznacza to obecność ciepła resztkowego na polu grzejnym.
Dotyczy:
  • Elektryczna płyta grzejna do zabudowy
  • Kuchenka wolnostojąca z elektryczną płytą grzejną
  • Płyta indukcyjna do zabudowy
  • Kuchenka wolnostojąca z płytą indukcyjną
Rozwiązanie:

1.  Odczekać, aż pole grzejne ostygnie

2.  Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Jeśli płyta grzejna ostygła, prawdopodobnie oznacza to usterkę czujnika. W takim przypadku zaleca się zamówić wizytę serwisanta.

 
UWAGA: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji.

 

Ostrzeżenie: nie zaleca się użytkowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości."

  • Was this article helpful?