Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie U

Komunikat U sygnalizuje, że włączona jest funkcja podtrzymywania ciepła.

Aby ją wyłączyć, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

  • Was this article helpful?