Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie P

Komunikat P sygnalizuje, że włączona jest funkcja zwiększenia mocy/funkcja Power.

Funkcja wyłączy się samoczynnie po krótkim czasie i komunikat zniknie.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.