Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie L

Komunikat L sygnalizuje, że włączona jest blokada uruchomienia.

Aby wyłączyć blokadę, należy zapoznać się z opisem zawartym w instrukcji obsługi, ponieważ sposoby wyłączania różnią się w zależności od modelu.

W przypadku niektórych urządzeń można zastosować następującą metodę:

  • Wyłączyć kuchenkę i włączyć ją ponownie.
  • Jednocześnie nacisnąć przyciski „-” i „+”.
  • Następnie nacisnąć przycisk „-”.