Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie H

Wskazanie H na wyświetlaczu zwykle sygnalizuje obecność ciepła resztkowego na polu grzejnym.

Jeśli kuchenka ostygła, wskazanie oznacza prawdopodobnie błąd czujnika.

W celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

  • Was this article helpful?