Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Odkurzacz pionowy wyłączył się i nie można go uruchomić

 

Problem:
  • Nie można uruchomić odkurzacza pionowego
Dotyczy:
  • odkurzacz pionowy
Rozwiązanie:
  1. Usunąć zaplątane włosy, nitki i włókna ze szczotki
  2. Wyłączyć odkurzacz. Następnie sprawdzić, czy nie doszło do zatkania lub zabrudzenia ssawki, rury, węża lub filtrów.
  3. Pozostawić urządzenie, na co najmniej 2 godziny w stacji ładującej, aby ostygło przed ponownym uruchomieniem
  4. Naładować akumulator odkurzacza
  5. Jeśli urządzenie nadal nie działa, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Electrolux.
Przyczyna:
  • Szczotka jest zablokowana
  • Urządzenie mogło ulec przegrzaniu
  • Akumulator jest rozładowany (miga ostatnia dioda LED)