Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Robot rozpoczął odkurzanie na podłodze (a nie od stacji ładującej), ale aplikacja mówi „Wróć do stacji ładującej,” gdy robot zakończy pracę. Czy to jest problem?

 

Nie, to jest normalne, robot faktycznie wraca do pozycji początkowej.