Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Robot nie uruchamia się, „miga symbol pojemnika na kurz”

 

Nie włożono pojemnika na kurz lub nie zamknięto go prawidłowo. Włożyć pojemnik na kurz do robota i prawidłowo zamknąć pokrywę.