Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Robot nie mógł znaleźć stacji ładującej

 

Stacja ładująca jest zbyt blisko innej przeszkody (przeszkód). Ustawić stację ładującą zapewniając 0.5 m wolnej przestrzeni z lewej i prawej strony oraz 1,5 m z przodu. WedługInstrukcji Obsługi Instalacja robota do odkurzania)