Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Komunikaty o błędach

 

1. Lista kodów błędów znajduje się w instrukcji obsługi w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów.2. Wszelkie komunikaty o błędach wyświetlane na robocie wyświetlą się również w aplikacji. W aplikacji będą również wskazówki dotyczące działań naprawczych. Komunikaty o błędach w IFU powinny być równoważne komunikatom wyświetlanym na robocie.

 

  • Was this article helpful?