Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jak uruchomić robota?

 

Umieścić robota w stacji ładującej. Symbol akumulatora zacznie migać na czerwono, sygnalizując niski poziom naładowania akumulatora i ładowanie. Uwaga: Robot nie jest fabrycznie całkowicie naładowany przy pierwszym rozpakowaniu. Aby uzyskać najlepszą wydajność zaleca się pobrać aplikację „PUREi9” w sklepie z plaikacjami App Store lub Google Play, a następnie postępować zgodnie z instrukcją, aby utworzyć konto i połączyć się z robotem. . Należy także upewnić się (za pośrednictwem aplikacji), że robota ma najnowsze oprogramowanie.

 

  • Was this article helpful?