Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jak robot rozpoznaje przeszkody lub progi?

 

Przed pokonaniem progu lub przeszkody robot zatrzyma się i sprawdzi: - wysokości progu / przeszkody - czy można odkurzać obszar po drugiej stronie

 

  • Was this article helpful?