Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jak można zaktualizować aplikację w telefonie?

 

Proces jest taki sam, jak dla innych aplikacji w telefonie.

 

  • Was this article helpful?